Kurs i experimentell kvantfysik
Fysikum, Stockholms Universitet

 

Betygskriterier

  • Förmåga i laboratoriet (i projektlaborationen)
  • Skriftlig redovisning av projektlaborationen
  • Muntlig redovisning av projektlaborationen
  • Respons på opposition på redovisningen av projektlaborationen
  • Opposition på annan students redovisning
  • Slutlig skriftlig redovisning av projektlaborationen

För godkänt betyg krävs dessutom att samtliga obligatoriska moment godkänts. Kursens betygskriterier finner du att ladda ner här som .pdf fil.

Betygssättning av skriftliga rapporter och förmåga i projektlaborationen kommer att utförs av ansvariga läraren för övningen och assistenten. Betyg för muntliga rapporter, oppositionen och responsen på oppositionen görs av ansvariga läraren för övningen, assistenten, en annan lärare och kursansvarig.