Kurs i experimentell kvantfysik
Fysikum, Stockholms Universitet

 

Kursforum
I December kommer en kursforum att hållas, var alla deltagarna kan yttra synpunkte till kursen och dess upplägg. Kursforum kommer att hållas i diskussionsform

Evaluering
Vid slutet av kursen kommer en anonym kursutvärdering anordnas. Utvärderingsblanketten görs elektroniskt och deltagarna kommer att kontaktas via e-post.