Kurs i experimentell kvantfysik
Fysikum, Stockholms Universitet

 

Dagordningen av föreläsningsdagenen
finns att ladda när här som .pdf fil genom att klicka på länken.

Bilder av föreläsningen frå sista kursen finns att ladda när här som .pdf fil genom att klicka på länken.

Innehåll av Föreläsningen
Föreläsningen kommer att äga rum på tisdag 1 december 2015 (09:15-12:00 och 13:15-16:00 (om det behövs i FP 41) och kommer att behandla:

  • Upplägg av kursen
  • Säkerhetsinformation
  • Behandling av mätdata, anpassning av modeller
  • Redovisningar
  • Betygssättningen
  • Introduktion till kurslaborationer(av assisenterna)
  • Förberedelse av val av kurs- och projektlaborationer
  • Val av kurs- och projektlaborationer

Närvaro vid föreläsningen är obligatorisk. Det är viktigt att studenterna informera sig om laborationerna för att träffa ett bra val. P. g. a. att det finns begränsad tillgång till experiment, kommer följden i vilken studenterna välja sina kurslaborationer att lottas ut. Vid projektlaborationerna används omvända följden.