Kurs i experimentell kvantfysik
Fysikum, Stockholms Universitet

 

Revision
Revisionen av andra kurslabben kommer att äga rum på 13 och 14 januari 2016 i sal FP41 (samma som introduktionsföreläsningen. Programmet av revisionen kan laddas ner som .pdf och .doc fil genom att klicka på länkarna.

Kursforum
Kursforum änger rum på torsdag 17 december 2016 14:30 i FP21 (Hus 1, sama hus som vi hade föreläsningen och presentationerna). Vi kommer att diskutera alla aspekter av kursen Ni önskar att tala om. Deltagandet är frivilligt.

Jourtjänster
En lista av jourtjänsterna av assistentarna 17:00 - 21:00 varje arbetsdag från 15 till 22 december och 7 och 8 januari finns att ladda ner här.

Innehåll
Kursen behandlar ett antal experiment avsedda att ge insikt i kvantfysikaliska fenomen, experimentella metoder och experimentell utrustning. Kursen ger träning i att självständigt planera och utföra experiment, att analysera data, att använda datorbaserade metoder, att dokumentera och att presentera resultat både skriftligt och muntligt samt att kritiskt granska andra experiment.

Kurstid
Kursen äger rum mellan tisdag 1 december 2015 och söndag 17 januari 2016. Mellan onsdag 23 december 2015 och onsdag 6 januari 2016 är det uppehåll. Laborationer är ganska tidskrävande, därför uppmanas studenterna att inte planera några andra kurser och aktiviteter under kurstiden. Kursscheman finns att ladda ner här i olika filformat.

Kursspråk
Officiella kursspråk är svenska, men vissa av assistenter tålar inte språket. Därför kan vissa delar av undervisning hållas på engelska.

Upplägg
Kursen består av 4 delar:

  • Föreläsningen
  • Kurslaborationer med redovisning
  • Projektlaborationer med redovisning
  • Opposition till redovisning av en annan student

Studenterna väljer var och en 2 kurslaborationer och en projektlaboration. Efter laborationerna krävs muntiga och/eller skriftliga redovisningar. Studenterna kommer att fungera som opponenter vid en annan studenys redovisning. Detaljerad information om laborationer, redovisningar och oppositons finns på sidan om laborationerna. Information om föreläsningen finns här.

Tidsgränser
Tidsgränser för inlämning av skriftliga och genomförelse av muntliga redovisningen och oppositionen måste följas. Dessa får inte överskridas utan dispens från kursansvarig. Obehörig överskridning av tidsgränser kan medföra sämre betyg.

Betygssättning
Det finns inget tentamen för kursen. Betyg på kursen sätts i enlighet med den sjugradiga skalan. Ett sammanvägt betyg sätts som grundar sig på bedömning av:

  • Förmåga i laboratoriet (i projektlaborationen)
  • Skriftlig redovisning av projektlaboratione
  • Muntlig redovisning av projektlaborationen
  • Respons på opposition på redovisningen av projektlaborationen
  • Opposition på annan students redovisning
  • Slutlig skriftlig redovisning av projektlaborationen

För godkänt betyg krävs dessutom att samtliga obligatoriska moment godkänts. Kursens betygskriterier finner Du här.

Begränsningar
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Kvantfysik, påbyggnadskurs, 20 poäng (Fy3150).

Frågor om kursen
Om Ni har frågor om kursen, var så god och kontakta kursledaren Wolf Gepppert, epost wgeppert@fysik.su.se, telefon: 08-55378649. Studenter bes dock att läsa först informationerna på webbsidan grundligt; de flesta frågor besvaras där.